The Beverly: Đang triển khai thi công hoàn thiện thi công và lắp đặt thiết bị âm trần:

tiến độ The Beverly
tiến độ The Beverly

+ Tòa BE1 thi công tầng 18.

+ Toà BE2 thi công tầng 28.

+ Tòa BE3 thi công tầng 28.

+ Tòa BE5 thi công tầng 27.

+ Toà BE6 thi công tầng 28.

+ Tòa BE7 thi công tầng 18.

Glory Heights: Đang triển khai thi công hoàn thiện thi công và lắp đặt thiết bị âm trần

Glory Heights: Đang triển khai thi công hoàn thiện thi công và lắp đặt thiết bị âm trần
Glory Heights: Đang triển khai thi công hoàn thiện thi công và lắp đặt thiết bị âm trần

+ Tòa GH1: thi công tầng 25.

+ Tòa GH2 : thi công tầng 28.

+ Tòa GH3: thi công tầng 33.

+ Tòa GH5: thi công tầng Tum (cất nóc).

+ Tòa GH6: thi công tầng 24.

The Oasis – The Beverly Solari

The Tropical - The Beverly Solari: Đang triển khai thi công hoàn thiện thi công và lắp đặt thiết bị âm trần

04 tòa BS11, BS12, BS15, BS16 bàn giao vận hành

The Tropical – The Beverly Solari: Đang triển khai thi công hoàn thiện thi công và lắp đặt thiết bị âm trần

The Tropical - The Beverly Solari: Đang triển khai thi công hoàn thiện thi công và lắp đặt thiết bị âm trần
The Tropical – The Beverly Solari: Đang triển khai thi công hoàn thiện thi công và lắp đặt thiết bị âm trần

+ Tòa BS7 thi công tầng 27.

+ Tòa BS8 thi công tầng 26.

+ Tòa BS9 thi công tầng 28.

+ Tòa BS10 thi công tầng 27.

Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall

+ Đã thi công xong phần kết cấu

+ Đang thi công hoàn thiện và lắp đặt thiết bị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *